Views: 1 256

Comments "Radio Warra Wangeelaa Ebla 2, 2016":

Author: Sashicage
ameeeeeen ameeeeen ebbifama waqayyoo isiin ebbisuu
Author: Dujinn
ameeeeeeeen ameeeeeeeeen ebbifama
Author: Mezikazahn
hudma durani duse nagani waaqayoo sini Hbayhatu goftani sihaa Ebisu Ebifam
Author: Tygogami
uffeeeee sagaleee Abdiiiiii
Author: Malashura
jiraa namaa waqaywaqayyooo irraaa Ebbiifamaaaal
Author: Nisho
Ameen !!! Eebbifami nama waaqyyoo !
Author: Nern
eebbifaama eebbifaama eebbifaama!!! waaqayyo waaqarra isiin haa eebbisuu aayyaanni dibaanni iyeesuus inni dhuma hin qabnee isiniif haa baay'aatu dheebuu koon ba'aa radio warra wangeelaa afuura koo ciimsaa jira! akkasuuma robsaan nama waaqayyo eebbifaami dacha dachaa bari jireenyaa kee kan eebbifaame haata'u nuf jabadha hundaa keessaniyyuu waaqayyo isiin eebbisuu afaan koo eebbaafi galata waaqayyoo duubate hin fiixu naf jiraadha yaa saba waaqayyo hedduun isiin jaalladha gooftaa keessatti akkasumaa efrem nama gooftaa jabaadhu waaqayyoof akkasitti of keennun kee baay'ee baay'ee baay'ee waan eebbaa ta'ee dha eebbaa yoomiyyuu hin badnee ciimi irreen waaqayyoo siwajjin jira inni isaaf hojeetu akkam akkam badhafamadha! hin dhabaatin duuratti adeemtaa ammas!
Author: Tygorr
Amen Amen ebbifamaa
Author: Vozuru
Amen amen amen waqqayyo sin haa ebbisu
Author: Majin
Ammeeeeen Ebbifamaaa
Author: Sadal
waqayyoo dinikee durseeraa maree jallootaa digaa